Menu
Polityka prywatności Pliki cookie Regulamin

WARUNKI TUI MUSEMENT

1

UMOWA Z KLIENTAMI

Przed zarezerwowaniem i zobowiązaniem się do wykupienia wycieczek, aktywności, atrakcji lub biletów („wycieczek”) za pośrednictwem strony internetowej www.tuimusement.com klienci muszą poznać związane z nimi warunki. Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą klientom uniknąć przykrych niespodzianek.  

Określenia „my”, „nas” itd. odnoszą się do MUSEMENT, S.P.A (z siedzibą Milano, via Polesine 13, Włochy, numerem agencji podróży 170695 i numerem VAT w 07978000961). 

Dołożyliśmy wszystkich niezbędnych starań, aby reklamowane przez nas wycieczki były sprzedawane przez skutecznie i rzetelnie działające firmy. Firmy te przestrzegają miejscowych standardów i wymogów. 

Klienci mogą się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (support@tuimusement.com) lub telefonicznie: +48 22 152 14 69.  

Klienci mają możliwość skorzystania z usług zakupu wycieczek, aktywności, atrakcji i biletów (dalej zwanych „wycieczkami”) po akceptacji warunków rezerwacji na stronie internetowej wraz z cennikami, stawkami i warunkami anulowania podanymi w chwili dokonywania rezerwacji. Na stronie internetowej klienci zostaną przeprowadzeni przez procedurę rezerwacji. 

National Geographic Partners, LLC ("NGP") udzieliła licencji Musement i niektórym podmiotom powiązanym i kontrolowanym przez TUI na sprzedaż, rezerwację, organizację i administrowanie wycieczkami jednodniowymi National Geographic i niektórymi powiązanymi produktami lub usługami ("wycieczki jednodniowe") na naszej stronie internetowej i w materiałach marketingowych. NGP nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za sprzedaż, rezerwację, obsługę, organizację lub świadczenie jakichkolwiek usług lub zakwaterowania oferowanych użytkownikowi w związku z wycieczkami jednodniowymi 

W ŻADNYM WYPADKU NGP, JEJ SPÓŁKA DOMINUJĄCA, SPÓŁKI ZALEŻNE I CESJONARIUSZE ORAZ ICH ODPOWIEDNI PRACOWNICY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, NASTĘPCY, PRZEDSTAWICIELE, AGENCI I CESJONARIUSZE (ŁĄCZNIE "NATIONAL GEOGRAPHIC") NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, STRATY, SZKODY, KOSZTY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW, WYCIECZEK JEDNODNIOWYCH LUB ICH PRZEDMIOTU LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ LUB SŁUSZNOŚCIOWEJ, W TYM NARUSZENIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, SPECJALNE LUB KARNE. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. 

2

PRZED REZERWACJĄ

Dokładamy jak największych starań, aby przekazać naszym klientom przed rozpoczęciem urlopu jak najwięcej informacji o wycieczkach. Zachęcamy klientów do zapoznania się z informacjami o wycieczkach dostępnymi na stronie internetowej TUI MUSEMENT, co umożliwi im wybranie odpowiedniej oferty.  Sprzedajemy tak wiele wspaniałych wycieczek, że niestety nie zawsze jesteśmy w stanie śledzić zmiany w sposobie ich realizacji. Prosimy, aby w przypadku znalezienia nie do końca dokładnych informacji możliwie najszybciej nas o tym poinformować. Ważne jest, aby klienci (wraz z towarzyszącymi im osobami): 

 1. podali nam poprawne szczegóły rezerwacji; 

 2. na bieżąco informowali nas o wszystkich późniejszych zmianach, które muszą wprowadzić w rezerwacji; 

 3. mieli odpowiednie i ważne ubezpieczenie dla siebie i towarzyszących im osób, które będzie dotyczyło zarezerwowanej/-ych wycieczki/-ek oraz podali ubezpieczycielom wszystkie istotne fakty dotyczące znanych schorzeń; 

 4. przestrzegali wszystkich warunków lub ograniczeń, które może przedstawić sprzedawca wycieczki, niezależnie od tego, czy będą dotyczyły wieku, stanu zdrowia, wagi i/lub wzrostu, sprawności lub innych uwarunkowań; 

 5. dokładnie zapoznali się z informacjami na temat wycieczek, w tym szczegółami dotyczącymi niezbędnego poprzedniego doświadczenia, wymagań i/lub poziomu umiejętności;  

 6. przyjęli do wiadomości, że z niektórymi wycieczkami wiąże się pewne ryzyko i że do nich należy upewnienie się, czy dana wycieczka jest odpowiednia dla nich i/lub towarzyszących im osób; 

 7. dopilnowali, aby każdej osobie poniżej 18. roku życia w chwili realizacji wycieczki towarzyszyła osoba dorosła. 

W wycieczce może brać udział od 1 do 99 osób.  

OSOBY Z OGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PORUSZANIA SIĘ 

Jeśli w informacjach o wycieczce nie wskazano wyraźnie, że jest ona odpowiednia dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się, oznacza to, że nie jest ona dla takich osób odpowiednia

3

CENY

Wszystkie ceny są aktualne na dzień opublikowania ich na stronie internetowej TUI MUSEMENT, jednak zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany każdej z takich cen. Oferujemy klientom nadzwyczajnie niskie ceny, zatem zaproponowana przez nas stawka może wzrosnąć lub zmaleć, jeśli dokonają oni rezerwacji w późniejszym terminie. Klienci powinni rezerwować interesujące ich wycieczki podczas ich przeglądania, abyśmy mogli zagwarantować im cenę, z którą się zapoznali. 

Cena wycieczki obejmuje: 

 • wszystkie usługi wyszczególnione w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji; 

 • podatek VAT obowiązujący w Włochy. 

Cena nie uwzględnia usług niepodanych w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. 

Akceptowane formy płatności:  

Akceptujemy płatności za pośrednictwem kart Mastercard, Visa, Amex, Ideal, Paypal, Google pay i Apple pay. 

W chwili rezerwacji karta kredytowa lub debetowa klienta zostanie obciążona pełną podaną kwotą. Transakcje finansowe na naszej stronie internetowej są szyfrowane systemem bezpiecznych płatności uznawanych przez niektóre wiodące na świecie banki, a nasza strona jest weryfikowana przez instytucję Thawte. To technicznie zabezpieczone otoczenie gwarantuje, że dane karty kredytowej nie zostaną przechwycone przez osoby niepowołane i że zostaną one ujawnione wyłącznie instytucjom finansowym otrzymującym od klientów instrukcje dotyczące płatności. 

Faktura, jeśli klient takiej zażąda, zostanie mu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z załącznikiem w postaci pliku PDF. Klienci niezainteresowani fakturą elektroniczną powinni skontaktować się z Customer Service Team. 

Jeśli mamy zasadne podejrzenia, że dana rezerwacja nosi znamiona fałszerstwa, zastrzegamy sobie prawo do automatycznego anulowania jej i przesłania wiadomości e-mail ze stosownym powiadomieniem na adres podany w chwili składania zamówienia. 

4

PRZED WYJAZDEM NA URLOP

Klienci powinni dokładnie zapoznać się z treścią wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji wycieczki, aby upewnić się, że jest ona dla nich odpowiednia. Taką wiadomość powinni oni zabrać ze sobą podczas wyjazdu. Klientom nieprzestrzegającym przekazanych przez nas informacji nie możemy zagwarantować zwrotu wynikających z tego tytułu kosztów dodatkowych.

5

ZMIANY I ODWOŁANIA

Zmiana lub odwołanie rezerwacji przez klienta 

Klienci mogą zmienić termin wycieczki lub liczbę osób, dla których ją zarezerwowali, wchodząc w swoją rezerwację bezpośrednio na stronie internetowej TUI MUSEMENT. W sprawie wszystkich innych zmian muszą skontaktować się z naszym zespołem Customer Service team. 

Możliwości zmian i/lub anulowania nie ma w przypadku tych rezerwacji, które w momencie ich składania są reklamowane jako nierefundowalne.  

Kiedy klient będzie zmieniał szczegóły wycieczki, będzie obowiązywała jej cena podana w momencie dokonywania zmiany. Ceny te mogą różnić się od tych podawanych podczas dokonywania pierwotnej rezerwacji. 

Całą rezerwację lub jej część można anulować bezpośrednio w części „Moja rezerwacja” na stronie internetowej TUI MUSEMENT lub poprzez kontakt z Customer Service team. Klientowi może przysługiwać zwrot wszystkich lub części kosztów zarezerwowanej wycieczki. Szczegóły polityki anulowania dotyczącej rezerwacji wycieczki zostaną podane w czasie jej dokonywania w koszyku zakupów. Wszystkie działania dotyczące anulowania wycieczki zostaną podjęte na podstawie obowiązującej w firmie polityki anulowania. Dotyczy to także wszystkich obowiązujących opłat związanych z anulowaniem wycieczki. 

Kiedy rezerwacja zostanie anulowana, klient otrzyma stosowne potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Prosimy o kontakt w razie nieotrzymania takiej wiadomości. 

Zmiana lub odwołanie rezerwacji przez firmę 

Dążymy do tego, aby zapewnić klientom możliwość zrealizowania zarezerwowanej wycieczki. Jednakże mamy prawo anulować ją, jeśli na przykład zarezerwowało ją niewystarczająco dużo uczestników. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zarezerwowanej wycieczki w dowolnych okolicznościach, ale w takim przypadku klient ma prawo zwrotu jej kosztów lub przyjęcia oferty innej wycieczki. Jeśli taka wycieczka będzie kosztowała mniej, zawsze zwrócimy klientowi różnicę w opłatach. W przypadku wyboru przez klienta zastępczej wycieczki, nie zmienią się warunki jej rezerwacji.  

Czasami konieczne jest wprowadzenie przez nas w zarezerwowanej przez klienta wycieczce znaczących zmian. W takim przypadku możliwie najszybciej poinformujemy o tym klienta. Jeśli nowe ustalenia nie będą dla niego odpowiednie, może anulować wycieczkę, za którą zwrócimy mu pełną kwotę.  

Terminy i godziny wycieczek mogą ulec zmianie. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem zostaną podane najnowsze planowane terminy i godziny. Faktyczne terminy i godziny będą podane na bilecie (w tym na planie podróży dołączonym do e-biletu). Należy sprawdzić je dokładnie zaraz po ich otrzymaniu.  

6

SIŁA WYŻSZA

W bardzo rzadkich przypadkach możemy zostać zmuszeni do zmiany lub anulowania rezerwacji wycieczki ze względu na okoliczności spowodowane siłą wyższą. Dotyczy to każdego poważniejszego zdarzenia, którego ani my, ani nasi dostawcy nie mogą przewidzieć czy uniknąć nawet przy dochowaniu należytej staranności i które występuje z przyczyn od nas niezależnych. Do takich zdarzeń można zaliczyć: spory polityczne, wojny, zagrożenia wojną, zamieszki, niepokoje społeczne, działalność terrorystyczną (faktyczną lub co do której istnieje zagrożenia zaistnienia) oraz jej konsekwencje, zamknięcie granic, strajki i/lub spory zbiorowe (faktyczne lub co do których istnieje zagrożenie ich zaistnienia), problemy techniczne maszyn, środków transportu lub sprzętu, interwencje państw, katastrofy naturalne i atomowe, pożary, epidemie, zagrożenia dla zdrowia i pandemie, zamknięcie lub zatłoczenie lotnisk, eksplozje lub ekstremalne zjawiska pogodowe (w tym huragany) i wszystkie inne podobne zdarzenia. 

Zmiana lub anulowanie umowy z klientem ze względu na siłę wyższą jest niezwykle mało prawdopodobne. Jednakże jeśli wystąpi, zwrócimy klientowi wszystkie koszty wycieczki.  

Naturalnie zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaoferować naszym szanownym klientom pełne wsparcie w takich okolicznościach. 

7

WYCIECZKA

Klientów prosimy o zabranie ze sobą na wycieczkę wiadomości e-mail z jej potwierdzeniem oraz kartę kredytową lub debetową, za pośrednictwem której dokonali rezerwacji. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem znajdą się instrukcje dotyczące miejsca spotkania w dniu wyjazdu oraz informacje na temat tego, czego można się spodziewać. 

Ważne jest, aby klienci wraz z towarzyszącymi im osobami stosowali się do wszystkich instrukcji, wytycznych lub informacji przekazanych im przez sprzedawcę wycieczki, zwłaszcza dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa uczestniczących w niej osób.  

W przypadku napotkania problemów w tym dniu klienci proszeni są o kontakt z dostawcą wycieczki, który zaoferuje pomoc. Jeśli dostawca nie otrzyma takiej wiadomości, możemy nie być w stanie pomóc później klientowi.  

Zażalenia dotyczące wycieczki należy bezzwłocznie zgłaszać jej dostawcy. Jeśli klient nie zdoła rozwiązać problemu od razu, a nie może skontaktować się z naszym pracownikiem, powinien natychmiast skontaktować się z naszym zespołem w kurorcie telefonicznie / za pośrednictwem faksu / poczty elektronicznej, abyśmy mogli podjąć starania w celu udzielenia pomocy.  

Klienci nadal niezadowoleni z wycieczki po powrocie do domu powinni napisać do naszego zespołu Customer Support team support@tuimusement.com within 28 dni od daty wycieczki w celu umożliwienia firmie dokładnego rozpatrzenia skargi. W liście / wiadomości e-mail należy umieścić numer potwierdzenia rezerwacji wycieczki oraz podać numery telefonu do kontaktu w ciągu dnia i wieczorem. Jeśli klienci nie dadzą nam możliwości rozwiązania problemu lokalnie ze względu na niezgłoszenie go dostawcy wycieczki lub poprzez niepoinformowanie nas telefoniczne lub na miejscu w kurorcie, możemy nie być w stanie pozytywnie rozpatrzeć ich skargi. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsłużenia klienta lub dalszego obsługiwania go, jeśli uważamy lub uważa tak inna upoważniona osoba, że jego zachowanie powoduje zakłócenia, niepotrzebne niedogodności, stanowi zagrożenie lub jest obraźliwe, że taki klient uszkadza mienie, niepokoi lub denerwuje inne osoby, zakłóca ich spokój lub naraża innych uczestników wycieczki, pracowników lub agentów na jakiekolwiek ryzyko lub zagrożenie. Odmowa zostanie przekazana przez telefon, na piśmie lub osobiście. 

Do celów niniejszej sekcji określenie „klient” lub „klienci” dotyczy zarówno samych klientów, jak i towarzyszących im osób. 

Warunki dotyczące biletów  

Podróże drogą powietrzną, morską lub rzeczną mogą podlegać pewnym międzynarodowym konwencjom. Klient przyjmuje do wiadomości, że podczas takiej podróży będą go obowiązywały warunki przewozu danej firmy. Ustalając takie podróże dla naszych klientów, kierujemy się zapisami międzynarodowych konwencji i warunków przewozu. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie te warunki i zapisy stanowią część jego umowy z naszą firmą, a także firmą transportową. Na życzenie klienta przekażemy mu kopię pełnej treści takich konwencji. 

8

PRYWATNOŚĆ

Wiemy, jak ważne jest zachowanie prywatności w Internecie, dlatego traktujemy ją poważnie. Podczas procesu rezerwacji poprosimy klientów o przekazanie nam danych osobowych ich oraz osób towarzyszących, a także szczegółów karty płatniczej. Wszystkie zgromadzone dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności. Rezerwując u nas wycieczkę, klienci zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych ich, a także towarzyszących im osób.

9

GWARANCJA WARTOŚCI TUI

Wszystkie wycieczki TUI są objęte naszą gwarancją najwyższej wartości. Oznacza to, że klienci mogą mieć pewność, iż w innych firmach nie znajdą wycieczki o takiej samej wspaniałej wartości po niższej cenie. W takim przypadku zwrócimy klientom różnicę na podstawie niżej wyszczególnionych warunków:   

Warunki gwarancji wartości: Niniejsza gwarancja dotyczy wycieczek TUI. Aby móc zażądać zwrotu różnicy ceny, klient musi udokumentować szczegóły tańszej wycieczki najpóźniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia wycieczki*. Do dokumentów udowadniających ofertę tańszej wycieczki można zaliczyć dowolne opublikowane materiały, w których można zweryfikować wszystkie warunki wycieczki (może to być np. aktualna wydrukowana broszura lub zrzut ekranu z ważnym adresem URL). Warunki takiej wycieczki muszą być dokładnie takie same jak wycieczki oferowanej przez TUI. Należą do nich: waluta, plan wycieczki, treść, przystanki, długość podróży, standard autobusów, język i liczba obsługiwanych języków oraz zapewniona obsługa. Taka wycieczka nie może stanowić części pakietu. Wycieczki muszą odbywać się w tym samym tygodniu kalendarzowym (poniedziałek – niedziela). Niniejsza gwarancja wartości nie ma zastosowania do wycieczek oferowanych przez sprzedawców bez licencji / działających nielegalnie. Nie dotyczy także ofert specjalnych. 

Niżej podanych usług nie uważa się za wycieczki w rozumieniu warunków gwarancji wartości i dlatego nie obejmuje ich taka gwarancja: dodatkowe przeloty, bilety lotnicze, usługi dla VIP-ów na lotniskach, loże dla VIP-ów, transfery, towary, dodatkowa opieka nad dziećmi, wynajem samochodów, wynajem pojazdów, opłaty manipulacyjne, dodatkowe usługi golfowe, dodatkowe usługi weselne, podwyższenie standardu pokojów w hotelach, gry rozrywkowe i/lub wpłaty z tytułu biletów na wydarzenia. Ponadto gwarancja wartości nie dotyczy biletów do parków rozrywki na Florydzie (USA). 

*goście rezerwujący wycieczki nie później niż 2 tygodnie przed godziną ich rozpoczęcia powinni przedkładać ewentualne roszczenia w ciągu jednego tygodnia od momentu dokonania rezerwacji. 

10

REGULAMIN PROMOCJI I OFERT SPECJALNYCH

KOD RABATOWY: Kod rabatowy uprawnia do zniżki na określony czas pod pewnymi warunkami określonymi przez nas na banerze. 

KORZYSTANIE Z KODU RABATOWEGO: Kod rabatowy można wykorzystać tylko na stronie TUI MUSEMENT.com i jest on stosowany podczas procesu zakupu. Różne kody nie mogą być używane razem z innymi promocjami. Kodu nie można również zastosować do wcześniej dokonanych rezerwacji. Można go używać tylko za pośrednictwem metody płatności online. Saldo pozostałe na kodzie rabatowym po jego wykorzystaniu nie może zostać przeniesione ani pobrane. 

ANULOWANIE REZERWACJI ZE ZNIŻKĄ: Jeśli anulujesz rezerwację ze Zniżką lub nie skorzystasz z niej, nie przysługuje Ci Zniżka ani ponowienie oferty promocyjnej. Jeśli zmienisz rezerwację ze Zniżką, nie będziesz mieć prawa do zwrotu Zniżki ani do ponowienia oferty promocyjnej. Wszystkie zwroty kosztów są określone w zasadach dotyczących anulowania danej aktywności i nie obejmują sumy Rabatu/Promocji. 

ODMOWA WYKORZYSTANIA KODU RABATOWEGO: W dowolnym momencie możemy anulować, wycofać lub odmówić realizacji rabatu, jeśli mamy powody, by sądzić, że kod jest używany niezgodnie z prawem lub nielegalnie. W przypadku anulowania lub odrzucenia kodu nie można wysuwać wobec nas roszczeń. Odmówimy również zastosowania kodu promocyjnego do rezerwacji, jeśli kod wygasł, produkty nie są objęte Promocją, kod został już wykorzystany lub nie jesteśmy w stanie zaoferować żądanej liczby biletów. W takich przypadkach poinformujemy Cię o rzeczywistym koszcie rezerwacji przed pobraniem płatności, aby dać Ci możliwość potwierdzenia rezerwacji i zaakceptowania warunków.  

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: W przypadku, gdy anulujemy, usuniemy, nie zastosujemy lub odmówimy użycia kodu promocyjnego, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w tym utracone zyski i tym podobne. 

PROMOCJA: Promocja odnosi się do kodu promocyjnego lub kodu rabatowego na określony czas (okres, w którym promocja jest ważna). W przypadku, gdy zdecydujemy się anulować, usunąć, nie zastosować lub odmówić korzystania z Promocji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w tym utracone zyski i tym podobne. 

PRODUKTY WYŁĄCZONE Z PROMOCJI: Kod rabatowy można zastosować tylko do wybranych produktów. Oferta nie dotyczy produktów następujących podmiotów: 

 • 360 Chicago

 • 9/11 Tribute Museum

 • Abba the Museum

 • Acua Water Park

 • Amaze

 • Anadolu Balonculuk Pamukkale

 • Andretti's Indoor Karting and Games

 • Animal Turizm

 • APHRODITE WATERPARK PAPHOS

 • AQUALANDIA Y MUNDOMAR

 • Aquapark Costa Teguise

 • Aquapark Internacional S.A (Torremolinos)

 • Aquarium Barcelona

 • AQUOPOLIS COSTA DAURADA

 • ARTECHOUSE

 • Asisi Panorama - Die Mauer

 • Asociación cultural Entre Flamencos del Puerto Aguadulce

 • ASPRO OCIO SA (Marineland)

 • Aspro Parks Canarias

 • Aspropark Canarias Gran Canaria

 • Atomium

 • Aventura Lanzabuggy S.L.

 • Avignon Tourisme

 • Belvedere Wien

 • Bioparc Fuengirola

 • BLANDS

 • Blue Man Group

 • Brevard Zoo

 • Casa Milan

 • Catamaran Sensation

 • Catedral Tarragona y Museo Diocesano

 • Catlanza

 • Central Florida Zoo

 • Centre Pompidou

 • Château de Chenonceau

 • Château de Versailles

 • Chateau Royal d'Amboise

 • Cinecittà World

 • Cité de l'Espace Toulouse

 • CityPASS

 • Classic Harbor Line

 • CREUERS COSTA DAURADA

 • Crocodiles Park Aljama SL

 • Croisieres AML

 • DDR Museum

 • Deutsches Spionagemuseum | German Spy Museum

 • Disneyland

 • DISNEYLAND PARIS

 • DOFI JET BOATS

 • Domaine National de Chambord

 • DOWNHILL BIKES

 • Ecomusée d'Alsace

 • ELECTRIC KARTING SALOU

 • Empire State Building

 • Energy 2000 / Energylandia Amusement Park

 • Escape Bicycle Tours

 • FASOURI WATERMANIA WATERPARK LIMASSOL

 • FC Barcelona

 • Figure 8 / Museum of Ice Cream

 • Flamenco Alegría

 • Fotografiska NY

 • Fotografiska Stockholm

 • Fraport Tav

 • Freebird Catamaran

 • Fun Spot Theme Parks

 • Futuroscope

 • Gardaland

 • Globaltix Pte Ltd

 • GLOBALTIX SDN. BHD.

 • Go City

 • Golf Globe

 • Grand Central Official Tours

 • Grupo Parques Reunidos

 • Hamburg Travel GmbH

 • HAT Marketing - Dine4less Card

 • Heide-Park Soltau GmbH

 • Heineken Experience

 • Helidream Helicopters

 • Historic Tours of America

 • HOUSE OF ILUSION

 • Hudson Yards Experiences

 • iFly

 • Il Tuo Ticket

 • INCOMING LIGURIA - C-WAY SRL

 • Indigo

 • Ingresso

 • Intrepid Sea Air & Space Museum

 • Isole Borromee

 • JEEP TOUR SALOU

 • Jom Travel Local

 • Jungfraubahnen Management AG

 • Kennedy Space Center

 • Knotts Berry Farm

 • Körperwelten /Institut für Plastination e.K.

 • Kunsthistorisches Museum

 • LA MASIA DE TORDERA

 • L'AMFORA - JAIME ANTONIO MARTOS QUINTANA

 • Legoland California

 • Legoland Florida

 • Leisure Parks S.A, Parques de la Naturaleza Selwo S.L (Teleferico-Marina- Aventuras)

 • Leolandia

 • Loro Parque

 • Louwman Museum

 • Madame Tussauds and Dungeon Amsterdam

 • MARIMURTRA

 • Marineland Antibes

 • Meander Travel

 • Mémorial de Caen

 • Merlin Entertainments - Midway USA

 • Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH

 • MGM Resorts International

 • Miniatur Wunderland Hamburg GmbH

 • Mini-Europe

 • Mirabilandia

 • MOCO Museum

 • Monuments Nationaux de France

 • Movie Park Germany

 • MUCEM

 • Musée de la Romanité de Nîmes

 • Musée des Confluences

 • Musée d'Orsay & Musée de l'Orangerie

 • Musée du Louvre

 • Museo Nacional del Prado

 • Museo Reina Sofia

 • Museum of Fine Arts (MSK)

 • Museum of Illusions Vienna

 • National Geographic Day Tours

 • National September 11th Memorial & Museum

 • Nausicaà Centre de la Mer

 • New England Aquarium

 • New York Botanical Garden

 • Niagara Parks

 • NYC Photo Safari

 • One World Observatory

 • Only Lyon Tourisme et Congrès

 • OPERA NATIONAL DE PARIS - Garnier

 • Panoramapunkt GmbH

 • PARCS AQUATICS DE LA COSTA BRAVA S.A (WATERWORLD)

 • PARCS AQUATICS DE LA COSTA BRAVA S.A. (Aquadiver)

 • Penn Museum

 • Pont du Gard

 • PortAventura World

 • Priohub

 • Puy du Fou

 • PUY DU FOU ESPAÑA

 • Quad Zone, Lda

 • Ravensburger Spieleland - Freizeit und Promotion GmbH

 • Red Cat Adventures

 • Regensburger Stadtrundfahrten GmbH

 • Remad lll - Embarcações de Recreio

 • Rembrandt House - Museum Het Rembrandthuis

 • Rep Selling Tool Integration

 • Revolution Adventure (Off Road)

 • Rijksmuseum

 • Riva Empreendimentos Turisticos Lda

 • Roma Pass - Zetema Progetto Cultura srl

 • Sagrada Familia

 • San Diego Zoo

 • Sea Life Centre Spain S.A U Benalmadena

 • Seaquarium

 • SeaWorld Busch Gardens

 • SeaWorld Orlando

 • SeaWorld Parks and Entertainment

 • SINGEXPRESS TRAVEL DMC

 • Six Flags

 • Six Flags Magic Mountain

 • Sky Sport Paragliding

 • Skydeck Chicago

 • Skylon Tower

 • Snaeland Travel

 • Solomon R. Guggenheim Museum

 • Spanische Hofreitschule

 • Spyscape

 • Staatliche Museen Berlin

 • Submarine Safaris Lanzarote

 • SUMMIT One Vanderbilt

 • Superblue

 • Tantur Tourism Travel

 • Technik Museen Sinsheim Speyer SVM GmbH

 • Terra Natura y Aqua Natura Benidorm

 • The Haygoods

 • The Land of Legends

 • The Museum of Modern Art- MoMA

 • The National WWII Museum

 • The Sightseeing Pass

 • The Walt Disney Family Museum

 • Tilos Travel

 • Time Travel Vienna Betriebs GmbH

 • Tivoli Gardens

 • TMB - Transports Metropolitans de Barcelona

 • Toronto Heli Tours

 • Torres Bermejas (DCI PUNTO Y COMA)

 • Tour Montparnasse 56

 • TUI Italia srl

 • TUI LANZAROTE

 • TURISMO TORINO E PROVINCIA SCR

 • Tusenfryd

 • TV-Turm Alexanderplatz Gastronomiegesellschaft mbH // Berliner Fernsehturm

 • Universal Orlando Resort

 • Universal Studios Hollywood

 • Universal Vision / Jupiter Legend

 • Unver Su Sporlari

 • Van Gogh Museum

 • Verwunderei GmbH - Illuseum Berlin

 • Vienna Giant Ferris Wheel

 • visitBerlin

 • Walt Disney World

 • Warner Bros Studios

 • WarsawPass / City Info sp. z o. o.

 • Wendella Tours and Cruises

 • Whitney Museum of Art

 • WonderWorks Myrtle Beach

 • WonderWorks Orlando

 • WonderWorks Pigeon Forge

 • WONDR

 • World of Coca Cola

 • Xanterra

 • Yda Dalaman Havalimani

 • Yesil Marmaris Bodrum-Marmaris

 • Yey Touristfly

 • Zermatt Bergbahnen AG

 • Zoo Miami

 • Zoo Parc de Beauval

 • Zoom Torino

11

KONTAKT Z KLIENTAMI

Do kontaktu z klientami, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub którzy w innych sytuacjach skontaktowali się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy wykorzystywać podany przez nich adres e-mail. Dotyczy to np. przekazania potwierdzenia, biletu lub anulowania drogą elektroniczną. Będziemy zakładać, że podany adres jest poprawny i że klient zna zagrożenia związane z tym rodzajem komunikacji. Klienci powinni pamiętać, że być może będą musieli kontaktować się z nami również za pośrednictwem naszego Customer Service Team lub pisemnie zgodnie z wymogami określonymi w naszych warunkach. 

12

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu włoskiemu, a w szczególności dekretowi ustawodawczemu nr 206/2005 w sprawie umów zawieranych na odległość oraz dekretowi ustawodawczemu nr 70/2003 w sprawie niektórych aspektów związanych z handlem elektronicznym. Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w kraju UE innym niż Włochy, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 593/2008 możesz korzystać również z ochrony przepisów bezwzględnie obowiązujących w kraju swojego zwykłego pobytu. 

13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW ONLINE

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia (UE) nr. 524/2013, niniejszym informujemy, że możliwe jest rozwiazywanie sporów w związku z zakupem Produktów w Serwisie za pośrednictwem platformy internetowej ODR zarządzanej przez Komisję Europejską i dostępnej pod następującym adresem.